Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-13

Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:

Rationell Mikro Teknik AB (RMT) kan, med över 20 år i branschen och ca 20 konsulter, erbjuda stort engagemang, unik kompetens och mångårig erfarenhet.

RMT kan ta hela projektansvaret och leverera ett färdigt system med garanti och underhåll. Vi har kompetens inom mjukvaruutveckling på inbyggda system såväl som av databasstyrda applikationer med webbaserade gränssnitt.

Som ett led i att effektivisera digitaliseringen av processer, såsom till exempel dokument- och ärendehantering, har RMT utvecklat en plattform, RMT+, som snabbt och kostnadseffektivt implementerar kunders processer. Hantering av informationen i processerna sköts via webbgränssnitt vilket möjliggör åtkomst av relevant information på ett enkelt sätt. RMT+ började utvecklas under mitten av 90-talet och drevs fram dels av kundprojekt men även av interna krav på att ha bättre kontroll på processer och resurser inom organisationen.

Beskrivning av Examensarbetet:

Utredningsdel
Under denna fas kommer studenten att arbeta tillsammans med produktansvarige och bearbeta information om typiska användare av systemet. Utifrån detta upprättas riktlinjer för hur ett nytt gränssnitt skall byggas upp. Vidare skall det byggas upp av moderna teorier i kognitionsvetenskap. Här finns det möjligheter att påverka och testa nya och kreativa idéer, Riktlinjerna skall ligga till grund för hur anpassningar av gränssnittet görs mot nya kunder. En annan viktig punkt i utredningsarbetet är att bestämma teknisk plattform för hur gränssnittet skall integreras i vårt system.

Implementationsdel
RMT+ finns idag fungerande och med tillhörande demodatabas och användargränssnitt. Enkelt utryckt skall det gamla gränssnittet bytas ut mot ett nytt baserat på ovanstående utredning. Detta arbete kräver goda kunskaper i databasdrivna webbsystem då alla kopplingar från gränssnittet mot databasen finns framme.
I det fall det är tidsmässigt möjligt skall gränssnittet byggas in i RMT+ så att det är konfigurerbart för olika kundmiljöer. Därefter göra en anpassning för demositen. Om det inte är praktiskt möjligt skall siten byggas upp utan konfigureringsmöjligheter. Produkten är uppbyggt av och med hjälp av produkter från Microsoft.

Utbildningsprofil

Vi tror att du har läst mycket datateknik, kanske med tyngpunkt mot databaser och modellering, men har ett stort intresse för design och användarvänliga gränsnitt. Du bör ha en god kännedom systemutveckling i Microsoft miljö.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.