Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-15

Områdesutveckling i Örebro kommun - samverkan för levande bostadsområden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Områdesutveckling i Örebro kommun är en satsning för levande bostadsområden genom insatser för:
- möten mellan människor med olika bakgrund
- möten genom kulturverksamhet, folkbildning och föreningsliv
- makt åt människorna i området
- jämlik hälsa och god miljö

Utvecklingsarbetet kräver nära samverkan inom kommunen mellan skola, fritid, socialtjänst och fysisk planering - men också med boende, fastighetsbolag, föreningar, organisationer och annan service inom bostadsområdet. Sju av kommunens större bostadsområden är särskilt priroterade. I dessa områden är människors levnadsvillkor och hälsa sämre än för kommunen som helhet.

För att följa och utveckla arbetet behöver vi belysa följande frågeställningar:
- människors (de boendes) förväntningar och syn på områdesutveckling
- offentlig förvaltning, hinder eller möjliggörare för områdesutveckling
- teoretiska resonemang kring metoder för områdesutveckling
- från projekt och tillfälliga insatser till hållbar utveckling (framgångsfaktorer och hinder)
- områdesutveckling en resurs för människors hälsa, delaktighet och inflytande  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.