Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Effekter av en omorganisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommun har omorganiserats. Vi vill göra en uppföljande studier utifrån Novemus tidigare utredning. Detta kan ha många olika perspektiv, t ex ekonomi, arbetsmiljö, effektivitet.

Verksamhetsstyrningsmodeller i offentlig förvaltning - fungerar det som det var tänkt i Örebro kommun?
Hur uppmärksammar och implementerar kommunen nya kunskap inom forskning och utveckling? (Detta enligt föregående punkter).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.