Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-16

Stadsanalyser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stadsbyggnad vid Örebro kommun ansvarar för att planlägga en god bebyggd miljö. Vi arbetar med områden som översiktsplanering, trafikplanering, geografiska informationssystem, naturvård och grönstruktur. Det är också till oss man vänder sig med frågor som rör mark- och exploatering, detaljplaner, bygglov och bygganmälan, kollektivtrafik, samt fastighetsinformation och lantmäteri.

Stadsanalyser
Det är ett sätt att systematisera kunskap om den redan befintliga bebyggelsemiljön. Örebro har i tidigare studie delats in i övergripande stadskaraktärer. Utöver detta kan fördjupningar göras över olika områden. Ett exempel är gjort på Hagaby. I analysen beskriver man området och dess historia för att sedan kunna ge förslag på vad som är viktigt att värna om för framtiden.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.