Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-22

Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppsatsskribent sökes
- till kundundersökning

Staten pensionsverk, SPV, administrerar tjänstepensioner, ett arbetsgivarfinansierat komplement till den allmänna pensionen samt andra avtalsförmåner för anställda inom staten och de statliga bolagen.

SPV arbetar generellt och övergripande mot dessa kunder. Genom god kännedom om kundernas behov arbetar vi för att ständigt förbättra SPV:s service, tjänste- och informationsutbud.

Uppgift
Syftet är att samla in och analysera kundernas behov och förväntningar. I detta fall består kunderna av både arbetsgivare och anställda. Vår målsättning är att lägga grunden för SPV:s framtida kunderbjudanden kopplade till 24-timmarsmyndighet, ny teknik och andra omvärldsfaktorer.

Uppgifterna innebär att studenten/studenterna ska genomföra en kundundersökning med tillhörande kundenkät/kundintervjuer. Studenten/studenterna ska även identifiera tänkbara framtida tjänster och produkter inom ramen för SPV:s verksamhet.

Lämpliga förkunskaper
Kunskaper som möjliggör genomförandet av kundundersökningen är exempelvis högskolepoäng i marknadsföring, statistik och/eller kommunikationsvetenskap. SPV avser att komplettera förkunskaperna på lämpligt vis. I uppgiften ingår resor inom landet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.