Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-01

Hur utvecklas barn mha kultur?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro kommunens programkansliet Tillväxt och utveckling inom kultur och medborgarnämndens område koncentrerar sig t ex på ett övergipande ansvar för arbetet med demokratiutveckling, folkhälsa och integration. Inom ramen för detta uppdrag finns några områden som är särskilt angelägna att följa utifrån ett långsiktigt forskningsperspektiv.

När det gäller kultur för lust och lärande vill vi undersöka kulturövandets betydelse för barns utveckling, exempelvis följa barn som använder musik för språkinlärning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.