Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-15

Single-Sign-On och säkerhet i komplexa systemmiljöer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Effektiv, modern affärsverksamhet blir mer och mer beroende av tillgång av nya och gamla distribuerade system samt Internet. Alla större organisationer har en komplex infrastruktur, ofta bestående av ej kompatibla geografiskt spridda operativsystem, applikationer och databaser ¿ samtidigt som organisationen har en dynamisk population av användare som kräver åtkomst till denna infrastruktur i olika utsträckning. Erfarenhetsmässigt blir administrationen av användare och deras behörigheter i dessa system fragmenterad och manuell, vilket kräver separata rutiner och specialistkompetens för varje enskilt system. Naturligtvis innebär situationen merjobb både för administrativ personal och användare, vilket i slutändan leder till en ineffektiv systemmiljö och flera allvarliga säkerhetsproblem.

Frågeställning:

Vilka teknologier finns och tillämpas vid ¿Single Sign-On¿ och hur kan dessa integreras med befintliga applikationer och systemmiljöer på ett sätt som maximerar nytta och säkerhet?

Uppgiften:

Examensarbetet skall beskriva teori bakom teknologier och tekniker för att skapa system med funktionalitet för att integrera flera behörighets- och identifieringssystem. Vidare görs en analys av några av marknadens produkter som tillämpar dessa teknologier. En jämförelse med Deloittes metodramverk ¿IMAAP¿ genomförs. En praktisk del av examensarbetet är att testa, utvärdera och göra en begränsad implementering av någon produkt och metod för ¿Single Sign-On¿.

Företaget:

Deloitte & Touche är ett av Sveriges och världens ledande revisions- och konsultbolag. Examensarbetet kommer att genomföras på Enterprise Risk Services. Denna avdelnings tjänster omfattar bland annat riskhantering, översyn av nätverk, utveckling och samordning av säkerhetsrutiner samt stöd vid systemutveckling.

Andra förslag till examensarbeten diskuteras gärna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.