Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-01

Differentialgeometriska verktyg inom diagnos

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet utförs på institutionen för Systemteknik (Dept. of EE) vid
Linköpings universitet.

Bakgrund
=========
Modellbaserad diagnos är att med hjälp av all känd kunskap, oftast
mätdata och en formell modell av processen som ska övervakas, dra
slutsatser om en process är felaktig eller inte. I de fall det är
möjligt ska även diagnossystemet automatiskt peka ut exakt
vilken/vilka komponenter som har gått sönder. Om processen beskrivs av
linjära differentialekvationer är diagnosproblemet i allt väsentligt
löst medans det för fallet med olinjära processmodeller fortfarande
finns stora outforskade områden.

Uppgift
=======
Detta examensarbete är en del av ett pågående forskningsprojekt som
handlar om hur man ska detektera och isolera fel då processen beskrivs
av olinjära differentialekvationer. Ett spår som visat lovande
möjligheter är att ta hjälp av metoder och teori från
differentialgeometrin för att attackera problemet.

Examensarbetet går bland annat ut på att:
* Utreda vilka delar av metoderna som kan implementeras i
datoralgebraiska verktyg, exempelvis Mathematica. Detta steg
innebär, förutom studier av två specifika diagnosmetoder, studier av
hur datoralgebraiska verktyg jobbar, vilka uppgifter som är svåra
och varför.
* Eftersom hela metoden inte kommer att gå att helautomatisera,
fundera på hur gränssnittet mellan ett datorverktyg och ingenjören
ska utformas.
* Implementation och utveckling av algoritmer i Mathematica. Här
ingår också utveckling av egna algoritmer. Till exempel kan vissa av
de operationer som generellt är svåra för ett datorverktyg göras
bättre på grund av den speciella struktur hos problemet som ges i
just den här applikationen.

Detta examensarbete passar främst till en civilingenjörsstudent eller
motsvarande med gediget matematikintresse och gärna viss datorvana.
Har du läst reglerteknik, diagnos och övervakning och liknande kurser
är det ett plus men ej nödvändigt.

Kontaktperson:
Erik Frisk, Institutionen för systemteknik
E-post: [email protected]
Telefon: 013-285714


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.