Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-03

Hur förbättrar vi avfallsprocessen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun har ansvar för väghållning, trafik, vatten, avlopp och avfalls-frågor. Parkfrågor och kommunens vagnpark ligger också inom ansvarsområdet.

Områden som är intressanta för examensarbeten vad gäller avfallsprocessen är:
1. Uppföljning/optimering av informationsinsatser som vi genomför till våra avfallskunder.
2. Utreda GIS-system för körtursplanering/ruttoptimering.
3. Utreda optimalt system för hämtning av organiskt avfall från kund. Ventilerade kärl etc.
4. Användning och utnyttjande av den stora mängd kompost som blir ett resultat av källsorteringen av organiskt hushållsavfall.
5. Uppföljning av reningsprocessen i den luftade dammen på Atleverket samt i våtmarken.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.