Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-19

Lantbrukens betydelse i det lokala näringslivet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LRF Värmland önskar undersöka vad jord- och skogsnäringen tillför i sysselsättningssynpunkt i en kommun. Vad ger lantbruken i skatteunderlag och vilken betydelse har lantbruksnäringen ur näringslivssynpunkt?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.