Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-26

Marknadsplan för ekologiska livsmedel (55)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
De ekologiska livsmedelsproducenterna på Gotland upplever idag svårigheter att nå ut med sina produkter på marknaden. Samtidigt uppger många aktörer att det föreligger problem inom distributionskedjan (producent-konsument). För att kunna utveckla den ekologiska produktionen på Gotland finns det ett intresse att ytterligare belysa ett antal frågeställningar:

1. Kartlägga situationen på den gotländska marknaden avseende distribution och marknadsföring av ekologiska produkter.

2. Ge förslag på distributionssystem som tillgodoser det lokala behovet.

3. Ge förslag till marknadsplan/strategi för försäljning av gotländska ekologiska produkter på en nationell marknad.

Syfte: Att öka produktion och försäljning av ekologiska produkter för att uppnå de nationella målen avseende ökad produktion.

Obs! Uppdragsgivaren vill att detta exjobb påbörjas så snart som möjligt under hösten 2003.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.