Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-10

Inmatningsmodul i Java

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vårt (Antivenenas) affärsområde är allt som har med säker hantering av kemikalier att göra, dvs förebyggande av såväl ohälsa hos människor som miljöskador mm i vidaste bemärkelse. Vi befinner oss i Ljungsbro, Östergötland.

Vi har Sveriges mest omfattande databas med över 18 000 kemikalier, alla med en mängd attribut vilka dels är sökbara dels kan användas för att räkna ut risker med sammansatta produkter vari ämnena ingår.

Kemikalie-databasen kopplas sedan ihop med ett lager-register där kundens innehav och förbrukning av kemikalier registreras. Sedan kan man ta ut lager-rapporter baserade på ett logiskt urval (BOOLEAN-uttryck) av attribut hos kemikalierna.

Befintlig lösning (KemRisk) bygger på enanvändarsystem som (där kunden använder nätverk) ständigt uppdateras mot en central server. Detta är ett gammalt system som dock har en hel del fördelar. Inmatning med tillhörande syntaxkontroll mm går t ex mycket snabbt dels beroende på att man kan använda snabba tangentbordskommandon, dels därför att all exekvering sker i klienten.

Vi utvecklar nu en ny, webbaserad version, KemRisk2. Systemet bygger på aktiv server (förstahandsval Linux) med Apache, PHP och MySQL. Allt som har med kommunikationen server -> användare att göra är i stort sett färdigt. Däremot har vi problem med den motsatta riktningen, dvs när en användare med rätt behörighet ska uppdatera databasen.

Ett snabbt arbetssätt är svårt att kombinera med webb-gränssnittet. En erfaren användare kan komma upp i en inmatningshastighet av 600 poster per timme och det betyder att nätverk, server mm kan få svårt att hänga med. Konkurrenternas system är besvärande långsamma idag!

Det här passar utmärkt för Java!

Det behövs flera trådar:

1. En inmatningstråd som presenterar en dialogruta och som tar emot det som användaren knappar in och lägger i kö nr 1

2. En syntaxkontroll som bearbetar kö nr 1 och som vidarebefordrar till kö nr 2.

3. En databaskontroll som bearbetar kö nr 2 och som skriver en uppdateringsorder (textfil, XML-fil eller SQL-kommandon) till databasen.

4. Resultatet blir en textfil som befinner sig i servern och som sedan uppdaterar lagerdatabasen.

Den här modulen ska säkerställa att det som slutligen registrras i lagerdatabasen också är korrekt, dvs alla typer av fel som beror på den mänskliga faktorn ska elimineras.

Om en tråd upptäcker ett fel ska en alert skickas till användaren som då ska förstå vad som var fel och lätt kunna rätta det. Fel kan upptäckas i alla fyra stegen.

Inmatningsmodulen ska naturligtvis integreras med övriga delar av KemRisk2, varav bl a utskrift i printervänligt format ännu återstår att lösa.

...om nu inte ovanstående skulle räcka för ett ex-jobb.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.