Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-09

Hybridförslag Studier av proteinmodifieringar framkallad av en antiviral reagens

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Detta förslag är en kombination av 2 förslag -
rubrik och beskrivning desamma som 20030807-002, men kontaktuppgifterna desamma som 20030819-001.


Vi är intresserade av att karakterisera proteinmodifieringar framkallad av en reagens som har annars god potencial för använding till viral sterilisering av biofarmaceutiska produkter.
Dessa studier ska genomföras med masspektometri, HPLC, och peptidfingerprinting. De här studierna har en high-tech karaktär som kräver rätt bakgrund, intresse, och noggrannhet.
Rätt bakrund: kemiprogram med inriktning inom analytisk kemi, gärna med kunskap om eller erfarenhet av proteiner.
Exjobbet är enbart aktuellt för höstterminen 2003.
emaila till:[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.