Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-10

Marknads- och åtgärdsplan för stadsdelstorg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
AlphaEvents AB arbetar med centrumledning av torg och köpstråk samt utveckling och genomföranden av events. AlphaEvents är lokaliserat i västra Sverige med adress i Göteborg.

Handelns utveckling går fort framåt. Nya etableringar byggs och projekteras ständigt. De på 50 -60 talet byggda stadsdelstorgen möter allt mer hot från omvärlden.
Uppdraget är att för ett specifikt torg genomföra en marknadsundersökning.Målet är att stärka torgets position inom primärområdet, att få bättre förståelse för kundernas krav och önskemål samt att bygga en kunskapsbank och skapa en marknads- och åtgärdsplan för att därigenom hjälpa till att trygga torget och handlarnas framtid.

Väl mött!

Magnus Henricson

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.