Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-box

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Innan en leverantör av interaktiva tjänster kan kommersialisera en tjänst krävs omfattande kvalitetstester för att finna och åtgärda eventuella fel. Examensarbetet syftar till att undersöka hur en kvalitetstestbädd för mjukvara till set-top-boxar bör utformas. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Efter vilka dimensioner måste kvaliteten säkerställas (presentation, funktion, information, säkerhet etc.)?
¿ Hur utformas en testbädd tekniskt och organisatoriskt?
¿ Vilka kvalitetsmått och kvalitetsmål kan fastställas i denna kontext?
¿ Hur kan kvalitetskontroll integreras i utvecklingsarbetet för att få en förebyggande funktion?

Examensarbetet innefattar en studie av existerande modeller för kvalitetskontroll inom branscherna mjukvaruutveckling och konsumentelektronik. Dessutom innefattar examensarbetet en rekommendation av en effektiv modell på kvalitetstestbädd samt en plan/strategi för implementering av en sådan i den kontext som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 28. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.