Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Utvecklingen inom den interaktiva affärssektorn sker i ett högt tempo och för ett snabbväxande företag i dagens riskkapitalmarknad ställs krav på en bred patentportfölj. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna till automatisering av patentprocesser i snabbväxande företag som bedriver affärsverksamhet i projektform. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Vilka hjälpmedel finns att tillgå för automatisering av patentprocessen?
¿ Hur utformas/automatiseras patentprocessen på effektivaste sätt i en projektorganisation?

Examensarbetet innefattar en studie av förfarandet vid patentansökningar och utveckling av en process- och organisationsmodell. Examensarbetet innefattar dessutom en plan/strategi för implementering av en sådan modell i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton verkar i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 23. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.