Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Digital-TV-licens i det markbundna nätet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Våren 1997 beslutade riksdagen att digital marksänd TV ska införas i Sverige. Digitala sändningar tar mindre plats i anspråk än analoga sändningar. Det innebär att det med digital teknik får plats fler programtjänster i etern. Därtill är det lätt att kryptera en digital TV-signal och att upprätta en fungerande åtkomstkontroll. Det finns dessutom fler möjligheter till interaktivitet med digital teknik än med analog teknik. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna att erhålla ett sändningstillstånd för marksänd digital-TV och hur den operativa verksamheten bör bedrivas. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Hur utformas den operativa verksamheten för sändning av markbunden digital-TV på bästa sätt (organisatoriskt)?
¿ Hur kan ett företag samarbeta med andra intressenter för att öka kvalifikationerna (tekniskt, ekonomiskt och organisatoriskt)?
¿ Vilka är förutsättningarna (affärsmässiga och tekniska)?

Examensarbetet innefattar en studie av digital-TV-sektorn för att kunna svara på ovanstående frågor samt för att kunna framställa en ansökan om att sända digital-TV i marknätet. Examensarbetet innefattar dessutom en plan/strategi för hur Ecton förverkligar en ansökan samt finansierar och organiserar verksamheten.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 22. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.