Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Home Gateway Services Platform

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Morgondagens hem kommer att koppla samman de nätverk som redan existerar i hemmet ¿ el, telefon, TV, radio ¿ och förbinda dessa med externa nätverk via Internet. Detta möjliggörs genom användandet av en ¿home gateway¿. Ett sådant nätverk möjliggör helt nya tjänster och ännu viktigare, alla tjänster kan skötas av en tjänsteleverantör. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna att upprätta en tjänsteplattform för leverera tjänster till ¿home gateways¿. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Vilka krav ställs på en tjänsteplattform av karaktären ¿home gateway¿?
¿ Vilka är befintliga lösningars fördelar respektive nackdelar?
¿ Hur dessa kan kombineras för att skapa en storskalig tjänsteplattform som möjliggör snabb och enkel implementering av överliggande tjänster?

Examensarbetet innefattar en studie av de tekniska förutsättningarna, undersöka och testa befintliga tekniska tjänsteplattformar och om det är möjligt föreslå nya alternativa lösningar samt utvärdera deras tekniska och affärsmässiga möjligheter. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även framställning av en plan/strategi för utveckling/köp och marknadsföring av en tjänsteplattform i den kontext (tekniskt och affärsmässigt) som Ecton är verksam i.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 21. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.