Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

Personanpassat GUI till interaktiv TV

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Personanpassat innehåll har länge varit i fokus, nästa steg tror vi är personanpassat Graphical User Interface (GUI). Examensarbetet syftar därför till att undersöka möjligheterna till personanpassat GUI på TV:n (interaktiv/digital TV). Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Utifrån vilka dimensioner kan personanpassad GUI erbjudas (färg, form, placering, ljud etc.)?
¿ Vilka begränsningar resp. möjligheter erbjuder TV:n och set-top-boxen för personanpassa GUI?
¿ Kan personanpassat GUI förlängas till annan konsumentelektronik (exempelvis mobiltelefon) för att ytterliggare öka upplevelsen av personanpassning?

Examensarbetet innefattar en kartläggning av existerande tekniska lösningar och hur icke-proprietär teknik kan utnyttjas. Examensarbetet innefattar även att rekommendera vilken lösning som lämpar sig bäst för personanpassning av användargränssnitt för interaktiv TV samt utvecklandet av en prototyp. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även framställning av en plan/strategi för utveckling och marknadsföring av personanpassad presentation.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne/titel med referensnummer 4. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne/titel med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.