Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-27

IP-telefoni i mobiltelefonen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

Idag existerar flera olika lösningar för IP-telefoni. Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheterna till IP-telefoni i mobiltelefonen via en avancerad set-top-box (STB). Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Hur kan en lösning utformas för att på bästa sätt utnyttja de ingående kommunikationsteknologierna (Bluetooth, WLAN etc.) utifrån ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv?
¿ Hur kan en ¿soft switch¿ realiseras i praktiken, d.v.s. hur kopplas telefonen automatiskt om till att använda IP-telefoni över STB på ett effektivt sätt?

Examensarbetet innefattar en studie av de tekniska förutsättningarna, undersöka befintliga tekniska lösningar och om det är möjligt föreslå nya alternativa lösningar samt utvärdera deras affärsmässiga möjligheter. Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även framställning av en plan/strategi för utveckling och marknadsföring av IP-telefoni över STB. Examensarbetet innefattar dessutom utveckling av en prototyp.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 3. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.