Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-14

Developers community

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ecton har en lång erfarenhet av att utveckla och leda företag inom den interaktiva affärssektorn, dvs. Internet, digital-TV och mobiltelefoni. Ecton utvecklar och förädlar idéer och know-how i företag för att lansera nya tjänster och infrastruktur på marknaden. Ecton har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamheten utförs i konsortieform av internationellt erkända företag.

För att en ¿gateway provider¿ (aggregerar tjänster riktade mot lokala nätverk i hemmet) ska bli framgångsrik krävs att det skapas en miljö som uppmuntrar tjänsteutveckling av tredje part. För uppnå detta måste tredje part förses med bästa tänkbara förutsättningar (API, SDK, kontakter, support etc.). Examensarbetet syftar till att ge ett svar på hur ett företag på bästa sätt skapar ett ¿developers community¿ i den interaktiva affärssektorn samt därefter applicera detta på den kontext Ecton är verksam i. Examensarbetet ska svara på frågorna:

¿ Vilka är förutsättningarna som tredje part kräver för att kunna utveckla applikationer till en proprietär plattform med öppet API?
¿ Hur marknadsförs ett ¿developers community¿ på bästa sätt för att skapa intresse och engagemang hos tjänsteutvecklarna?
¿ Vilka är tjänsteutvecklarna?
¿ Hur utformas ett developers community på bästa sätt teknikmässigt och affärsmässigt?

Examensarbetet innefattar förutom allmänna slutsatser och rekommendationer även framställning av en plan/strategi för utveckling och marknadsföring av ett ¿developers community¿ samt utveckling av en webbaserad lösning för Ecton.

Ansökan ska inkomma per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och CV. Märk brevets ämne med referensnummer 1. Söker du mer än ett av våra examensarbeten så märk brevets ämne med referensnummer för samtliga examensarbeten som du är intresserad av. Hör gärna av dig om du har några frågor.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.