Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-23

Prissättning av kollektivtrafik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Flera kollektivtrafikföretag planerar att de närmaste åren införa elektroniska biljettsystem. Detta skapar möjligheter för en mer samhällseffektiv verksamhet genom utvecklad prisstruktur.

Vi söker studenter som bl. a. ska kartlägga nedanstående samband.

* Sambandet mellan ressträcka och pris

* Sambandet mellan resfrekvens och pris

* Sambandet mellan alternativa transportmedel och pris

Projektet kan delas upp i mindre delar för att omfatta matematik (optimering) och/eller marknadsföring (marknadsanalys) varför studenter med olika bakgrund kan söka. Primärt omfattas länstrafiken i Stockholm (SL), men undersökningar i andra geografiska områden kan vara intressant.

Vi önskar påbörja projektet så snart som möjligt.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.