Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-16

Logistikprojekt på ICA MENY

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektet omfattar utvärdering och kartläggning av befintlig logistikstruktur, som tar vid efter att varor lämnar ICA MENYs lager. Varor distribueras till kunder inom restaurang, storkök och servicehandeln.

Projektet syftar till att identifiera förbättringsområden inom i första hand transport och logistik men även marknadsföring då logistiksidan har högst mötesfrekvens med kund. Centrala frågeställningar berör ruttplanering, typ av transportmedel samt chaufförernas roll.

Resultatet från projektet kommer att kunna användas för att effektivisera och optimera logisktikflöden samt skapa ökad service gentemot ICA MENYs kunder.
Avgränsning: Region Stockholm. Produktgrupperna kolonial, djupfryst och frukt & grönt.

ICA MENY är ett helägt dotterbolag inom nordiska Ica koncernen.
Företaget omsätter ca 4,5 miljarder SEK och har ca 900 anställda.

Verksamheten är uppdelad på fyra affärsområden:
Restaurang och Storkök
Restaurangpartner
Restaurangutrustning
Servicehandel

ICA MENY har idag 8 distributionscentra och 10 distributionsnoder.

Företaget är ISO14000 certifierat
Affärsidé
ICA MENYs målsättning är att kunna erbjuda sina kunder ett brett sortiment av produkter och en portfölj av mervärden som ger kunden möjlighet att öka sin försäljning och lönsamhet
Vision
ICA MENYs vision är att göra vardagen enklare för sina kunder.
Kunder
22 000 kunder
300 000 orderrader/vecka
Historik
1969 förvärv av Wickmans av ICA EOL
1973 förvärv av Olegruppen ICA EOL
1976 förvärv av Heidenborg av Ica Hakon
1983 förvärv av Jeppsons av ICA Essve
1990 bildandet av ICA MENY genom att tidigare förvärv integrerades tillsammans med servicehandelns distribution. Resultatet blev en paraplyorganisation


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.