Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-05

Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot

Examensarbete på IPLab, NADA, KTH, hösten 2003
Kontaktperson: Kerstin Severinson Eklundh ([email protected])

På IPLab (Interaktions- och Presentationslaboratoriet) vid institutionen NADA, KTH, finns en grupp som sysslar med interaktion mellan människor och robotar. Gruppen har utvecklat en servicerobot, Cero, som kan transportera föremål i kontorsmiljön, och som kan styras med flera olika gränssnitt. Det grafiska gränssnittet är menybaserat och visar kontinuerligt robotens färd på en karta över kontorsmiljön. Även ett talgränssnitt är under utformning. Dessutom kan man styra roboten med en PDA eller mobiltelefon.

Under våra studier av användning av roboten har det framkommit att roboten behöver ha kunskap om de personer som finns i arbetsgruppen och vad som pågår i miljön, för att kunna utföra sina uppdrag. Exempelvis behöver roboten ibland be personer i omgivningen om hjälp. Detta innebär ett socialt perspektiv på interaktionen människa-robot i motsats till ett individperspektiv, som är det vanligaste, och där man betraktar endast en användare som styr roboten i en viss given omgivning.

Detta examensarbete syftar till att åstadkomma ett mer ¿samarbetsinriktat¿ gränssnitt mot Cero. Systemet skall utökas med information om användarna och deras aktiviteter. I första hand gäller det att skapa ökad ¿awareness¿ hos medlemmarna i gruppen genom att roboten håller reda på vilka som är närvarande. Man ska t.ex. kunna fråga roboten följande typ av frågor:

A: Är Kalle här?
Cero: Kalle är inloggad sedan 11.57.
A: Lämna boken till Kalle.

Hur ska roboten ta reda på vilka som är närvarande? Till att börja med används det system för närvarorapportering som finns på IPLabs webbsida (@Work) från vilket information hämtas till robotsystemet. Som komplement kan man tänka sig en dialog där användarna själva talar om för Cero att de är här. I en framtid kan man också tänka sig att en rad mer avancerade ledtrådar används på basis av sensorinformation, t.ex. visuella och auditiva sådana.

Examensarbetets syfte är att 1) utreda vad ett kooperativt gränssnitt till en robot innebär, 2) utöka robotsystemet med information om användarna, speciellt närvaroinformation. 3) integrera denna information i det grafiska gränssnittet och 4) utvärdera det nya gränssnittet med användare.

Önskad utbildningsprofil: datateknik/datavetenskap, gärna med inriktning mot människa-datorinteraktion. Kunskaper i robotik är ett plus.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.