Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-21

Benägenhet att byta till kollektivtrafik från andra transportslag vid arbetsresor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Mölndals kommun finns Åbro verksamhetsområde som är ett av de större i kommunen med flera stora arbetsplatser, ex vis AstraZeneca, Astra Tech, ABB, m fl. Sammanlagt arbetar ca 7 400 personer i området. Kollektivtrafikförsörjningen till området upplevs av flera som bristfällig. Särskilt för dem som har skiftarbetstider resp de företag som finns i områdets västra del.

Vi har ett behov att få veta hur man reser idag - om man reser kollektivt; när, var, hur, etc. Om man reser på annat sätt; hur reser man, vad krävs för att man ska byta till kollektivtrafik (ex vis ändrad tidtabell, ändrad lnjesträckning, flyttning av hållpats etc).

Undersökningen kan genomföras som en enkät direkt till dem som arbetar på olika företag i området. AstraZeneca har nyligen genomfört en egen kartläggning och ingår inte i urvalet. Ditribution av enkäten måste ske i samarbete med berörda företag eftersom adresser till de som arbetar i området p g a integritetsskäl inte går att få från kommersiella adressleverantörer.

Den/de som genomför undersökningen har kunskaper i undersökningsmetodik samt intresse för samhällsplanering och integration av olika synsätt i samhällsutveckling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.