Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-18

Hur har KI lyckats med sin breddade rekrytering - vill du utvärdera verksamheten?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Regeringen lade fram i propositionen den Öppna högskolan att högskolor och universitet skall bredda sin rekrytering och bland annat rekrytera ett ökat antal s k studieovana elever.

Karolinska Institutet har engagerat sig i detta och har bland annat haft ett samarbete med tre gymnasier i Stockholmstrakten. KI vill nu ha en utvärdering gjord av sina åtgärder.

Hur med mera avgörs genom överenskommelse och samtal mellan studenten, KI och handledare.

Karolinska Institutet är idag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning med 30 procent av den medicinska utbildningen och 40 procent av all medicinsk akademisk forskning i landet.

Uppsatsen/utvärderingen kan även utföras under sommaren.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.