Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-08-15

Säkrade interoperabla webtjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En Web Service är en tjänst som är tillgänglig över Internet (eller LAN), som använder sig av standardiserade XML-meddelanden, och är inte bundet till ett särskilt operativsystem eller programspråk. Läs mer på http://webservices.xml.com/

Säkerheten är en viktig punkt för webtjänster. Om en applikation vill använda en webtjänst måste den först autentiseras och sedan ges lämpliga rättigheter. En annan viktig punkt är interoperabilitet mellan olika plattformar med sina egna implementationer av webtjänster.

Tanken med detta dubbla examensarbeten är att två olika system med olika implementationer av Web Services skall byggas, till exempel en Windows/.NET och en Unix/Perl-baserad implementation. Dessa ska sedan utbyta data efter vederbörlig autenticering. Ett exempel på scenario är två organisationer som frågar varandra om lägesdata för enheter inom en viss area.

Moment som skall beaktas:
- Interoperabilitet: .NET vs Java vs Perl.
- Nätverkssäkerhet: SOAP ger fler möjligheter till fjärrexekvering och tar surfvägen in och ut genom brandväggar.
- Medlare: UDDI eller bryggor.

Moment som bör beaktas:
- Autenticering: Olika rot-cert och PKI. SAML och XKMS.
- Auktorisering: Informationsklassning och rättigheter att hämta, dela ut, exekvera kod. XACML.

Lämpligt för en eller två personer, gärna med olika bakgrund.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.