Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-18

Positioneringsteknologier för P800-terminaler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Start: Augusti/Septemper 2003
Kontakt: Martin Svensson, [email protected]
Skicka gärna er CV till mig före den 15 juni så vi kan boka tid för ett möte.

MOSES-projektet på SICS (Swedish Institute for Computer Science)
undersöker på vilka sätt mobila tjänster kan användas för att överlagra
världen med virtuell social information för att skapa rikare
upplevelser. Genom att låta människor lämna elektroniska spår efter
sig kan dessa sedan plockas upp av andra personer, för att tex hjälpa
dem att hitta de mest intressanta platserna. Inom projektet har vi valt
att titta närmare på Kista Galleria och hur den kan förstärkas med
dessa sociala spår av var folk har varit, vad de tycker om de olika
platserna i gallerian osv.

En central del i MOSES är hur de social spåren samlas in. Sociala spår
är knutna till platser i Kista galleria och måste därför kunna
positionsbestämmas. Ett sätt att göra detta är att låta användaren
själv ange vilken position hon befinner sig på. Ett annat sätt är att
positionera användare automatiskt. I dag finns det många olika sätt att
positionera en användare, med hjälp av wLAN, RF-taggar, GSM, RF, 3G,
blåtand m.m. Alla har sina fördelar och nackdelar. Magisterarbetet
skall undersöka vilken/vilka tekniker som är bäst lämpad/e för
ovanstående scenario. Vi vill undersöka följande:

* Hur Ericssons Mobile Positioning System (MPS) kan användas för
positionering.
http://www.ericsson.com/mobilityworld/sub/open/technologies/
mobile_positioning/index.html
* Vilka möjligheter blåtandsteknologi erbjuder för positionering
* Vilka möjligheter RF teknologi erbjuder för positionering
* Andra möjligheter för att positionera P800 telefoner
* Utveckala en prototyp som använder sig av positionering

Vi söker en person som är intresserad av OS-nära programmering och
systemutveckling i C/C++ och Java. Studenten kommer att arbeta med C++
utveckling i Symbian. Arbetet ställer höga krav på
programmeringskunskap/intresse. Studenten bör ha kunskaper i
något/några av de ovanstånde teknologierna. Arbetet kommer att innebära
en unik möjlighet att lära sig systemutveckling för små terminaler som
använder Symbian som operativsystem.

Detta magisterarbete kommer att bedrivas tillsammans med
Blåtandskommunikation mellan P800-terminaler

På SICS erbjuder vi ett rum att sitta i samt dator och nödvändig programvara. Vi försöker
också skriva en vetenskaplig artikel av rapporten. Detta ger studenten en möjlighet att avsluta sitt
arbeta med att resa till en vetenskaplig konferans.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.