Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Utvärdering och analys av konsumentkunskap i gymnasieskolan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kommunförbundet driver ett konsumentprojekt under tiden 2002-01-21 tom 2004-06-30. Projektet handlar om att ge ungdomar i gymnasieskolan ökade kunskaper om konsumenträtt och husållsekonomi. Projektet har initierats av kommunernas konsumentvägledare som vill arbeta förebyggande för att hjälpa eleverna att bli ¿starka konsumenter¿. Enligt kunskapsmålet i konsumentpolitiska propositionen 2001 ska ungdomar ges rätt till utbildning inom konsumentområdet.

Projektet har två projektanställda som arbetar fram ett utbildningsmaterial under våren 2003. Utbildningsmaterialet kommer sedan att användas av projektledarna som ska ut i gymnasiets årskurs två för att undervisa i konsumentkunskap under läsåret 2003/04.

Den spännande frågeställningen är förstås huruvida projektet på något sätt kan permanentas efter projekttidens slut. Hur har det fungerat under projekttiden och hur skulle det kunna fungera i framtiden?

Vi skulle önska att examensarbetet analyserade på vilket sätt konsumentkunskap skulle kunna implementeras i skolan. Det kommer att finnas mycket insamlade data för att studera programskillnader, elevnärvaro, lärarnärvaro, lektionspassens schemaläge (ämne och tidpunkt) mm. Examensarbetet kunde också intervjua våra projektanställda, lärare, elever m fl. Det är möjligt att studera kursplaner fundera över examinationsformer och om ämnet ska in i ordinarie kursplaner eller bli en separat valbar kurs.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.