Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Java-utveckling på GSM-terminaler i M2M-system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget M2M Communication AB utvecklar och distribuerar produkter och
tjänster för trådlös kommunikation inom M2M (machine-to-machine).
Produkterna används för övervakning och styrning av maskiner som exempelvis frysar, dörrar, automater, hissar och larm. Kommunikationen sker vanligtvis via GSM. Kundnyttan är sänkta kostnader, ökad snabbhet och bättre kontroll.

Examensarbetet består i att vidareutveckla utvalda delar av ett
Internet-baserat system för datainsamling och styrning av GSM-anslutna
maskiner. Den insamlade datan kan vara temperatur, flöde, tryck,
vibrationer, spänningsfall, ljudnivå med mera. Vid givna tidpunkter eller vid förändringar i inkommande data ska larm skickas ut (e-post eller SMS)och automatisk styrning av anslutna maskinerna ske. Insamlad data sparas i en databas för uppföljning och rapporter genereras enligt kundens önskemål.
Systemet kan justeras beroende på ansluten maskin och är oberoende av
bärarmedium (SMS, GSM-data, GPRS, MMS). Huvuddelen i arbetet kommer att
innebära programmering i Java. Uppdraget motsvarar 20 veckor/poäng.
Uppdraget kan tillträdas omgående om det passar. Uppdraget kan delas på två om det föredras.


Arbetsupplägg
1. Programutveckling (J2ME) i GSM-terminalen ComHost 100 i samarbete med Sun och Siemens. M2M är en Sun iForce samarbetspartner. M2M har ett nära utvecklingssamarbete med Siemens när det gäller hårdvaruutveckling.
2. Integrering av terminalerna och vidareutveckling av Internetbaserat
M2M-system (Java, Tomcat, MySQL Max). Import- och exportfunktioner. Enkel ärende/kvittenshantering. Enkel rapportgenerering. Enkelt gränssnitt mot SMSC.
3. Utvidgning av grundfunktionalitet: Statistik och trafikkostnadsberäkning, implementation av MMS, Programuppdateringar Over-The-Air.

Villkor
Resor till leverantörs- och samarbetspartner kan förekomma. Huvuddelen av arbetet kommer att ske i företagets ljusa och trevliga lokaler i Bromma. M2M Communication är ett växande företag och använder examensarbete som ett sätt rekrytera om personen trivs och har utfört uppdraget väl.


Ansökan ska inkomma senast fredagen den 6 juni per e-post till [email protected] och ska innefatta ett personligt brev och ett CV.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.