Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

Varför Storfors ?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Varje dag pendlar ca 1000 Storforsare ut till jobb utanför den egna kommunen.År efter år pendlar man, men väljer ändå att bo kvar och leva i Storfors.
Frågeställning 1) Vad är det som gör att man väljer att bo kvar och leva i Storfors, trots pendling? (Vilka värden och värderingar ser man i att bo kvar på orten?)

Trots utflyttning från kommunen så är det så att Storfors har en relativt stor inflyttning. Frågeställning 2) Varför väljer man att bosätta sig i Storfors? (Vad är det för värderingar och värden man ser i att flytta till Storfors?)  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.