Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-01

Produktionsprocess för verktygstillverkning (jj)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Bulten AB är ett verkstadsföretag som grundades 1873 i Hallstahammar.
Bulten Tools AB utvecklar, producerar och säljer verktyg till främst skruvtillverkande enheter i koncernen.
Företaget har ca 30 anställda och produktionen är relativt hantverksmässigt. Då tillverkningen sker i små serier är automationsgraden låg.

Exjobb:
Målet är att förbättra hårdmetallbearbetningen. Idag bearbetas hårdmetallprodukter främst med slipning. Bearbetning genom slipning tar för lång tid. Förbättringspotentialen ligger i att minimera slipning genom införande andra metoder för bearbetning.

Jobbet går ut på att analysera produktionsprocessen för företagets hårdmetallprodukter, komma med förslag på förbättringar och införande av ny teknik. Målet är att halvera ledtiderna för hårdmetallprodukterna.

* Kortare ledtider
* Ökad leveranssäkerhet
* Styrd volymökning i hårdmetallgruppen
* Prisstabilisering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.