Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

Examensarbete inom informationsteknologi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Centrala Studiestöds Nämnden står i begrepp att utreda olika alternativ för den framtida arkitekturen inom informationsteknologin. Som ett led i detta arbete ska lösningar baserade på öppen källkod ett utredas för olika områden. De områden och frågor som är aktuella i en första omgång är:
1. Hur står sig alternativ baserade på ¿Open source¿ från ett driftsperspektiv och icke funktionella krav?
2. Hur kommer applikationer och applikationsutveckling påverkas vid en övergång till alternativ med ¿Open source¿?
3. Hur kommer CSN som organisation att påverkas vid en övergång till alternativ med öppen källkod på arbetststationerna, med avseende på olika infrastrukturella tillämpningar typ kontorsautomation etc?
4. Vilka är trenderna inom industrin för tillfället och på vilket sätt kommer de att påverka statliga organisationer?
5. ¿Open source¿och transaktionstunga och till volym stora system, erfarenheter/trender.

Frågorna ska belysas från ett antal olika vinklar:
- Kostnadsperspektiv
- Påverkan på organisationen i form av produktivitet
- Teknologiperspektivet
- Möjligheten till samverkan inom statsförvaltningen

Till uppgiften hör också att sätta upp en prototyp för arbetsstation, baserad på ¿Open source¿ alternativ, på huvudkontoret i Sundsvall samt att integrera detta med ett antal verksamhetskritiska verktyg.

Grundkrav:
Arbetet ska i huvudsak utföras på CSNs huvudkontor i Sundsvall.

Förkunskap:
Informationsteknik, Datalogi
Marknadsanalys

Handledare:
Andreas Carlsson, IT-arkitektenheten

Omfattning:
Beroende på upplägg 10-20 poäng

Start:
Enligt överrenskommelse

Övrigt:
Uppgiften kan med fördel utföras av två studenter i samarbete eller med två olika upplägg inom ramen för samma uppgift.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.