Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-17

IP-baserade nätlösningar med differentierad servicekvalitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet innebär att skapa ett underlag för hur man kan realisera IP-baserade nätlösningar med differentierad Service kvalité för nya typer av tjänster .
MÅL: Att studera förutsättningarna för att kunna realisera en Service Agent i enkla access-switchar i ett publikt IP-nät baserad på en arkitektur som använder sig av COPS protokollet för att signalera tjänstekvalité samt att genomföra konstruktion av en prototyp av den föreslagna lösningen. Den lösning som efterfrågas skall samtidigt vara optimerad avseende kodeffektivitet och låg processorbelastning, samtidigt som den skall vara processoroberoende och transporterbar mellan olika miljöer. Av den sist nämnda orsaken förutsätts kodningen ske uteslutande i JAVA och C++. Operativsystem LINUX. Gränssnitt mot omgivande system förutsätts ske över XML-gränssnitt.
BAKGRUND: I IP-baserade flertjänstenät där det finns flera samtidiga tjänsteleverantörer skall det vara möjligt för transportnätleverantören att erbjuda, och koppla upp en transportnättjänst som är skräddarsydd med avseende på de specifika krav som denna tjänst kräver. Om inte nättjänsten av någon anledning inte förmår upprätthålla den kvalité som krävs för tjänsten, skall det vara möjligt att antingen dynamiskt routa om tjänsten till bättre förbindelser, eller att signalera tillbaka till applikationsoperatören att nätet misslyckats med förbindelsen. Den föreslagna lösningen skall kunna demonstreras tillsammans med Ericssons switchkonstruktioner.
Notera att vi på Ericsson tänkt oss ett tvåpersonersexjobb medan KTH/Nada kräver att exjobb görs individuellt. Uppgiften bör därför gå att dela upp.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.