Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-29

Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utredning om ägande, förvaltning eller försäljning av Moderaternas fastighet i Norrköping

Bakgrund
Moderaterna i Norrköping äger fastigheten Kvarteret Varvet 1. I fastigheten finns ett kansli, sammanträdesrum och lokaler till ungdomsförbundet samt kontorslokaler som hyrs ut. Uthyrningen genererar ett visst överskott.

Vid det senaste riksdagsvalet hade moderaterna en val- och kampanjbudget på ca. 700 000 kr. Under perioden 2002-2006 kommer moderaterna få lägre parti- och mandatstöd, varför en översyn av verksamhet och utgifter har påkallats. Under 2003 skall därför moderaternas fastighet utredas ur följande perspektiv:

· att behålla och förvalta fastigheten som en tillgång för moderaterna
· försälja fastigheten och placera kapitalet

Uppdrag
Att allsidigt utreda möjligheterna och kostnaderna med att:

· behålla och förvalta fastigheten Varvet 1 som en tillgång för moderaterna
· försäljning av Varvet 1 med placering av försäljningskapitalet.

Följande förutsättningar gäller för båda fallen:

1. Den politisk verksamhet ska fortsätta (fullmäktigearbete, opinionsbildning, vinna väljare, vinna val)
2. Moderaterna ska ha kansli med samlingslokal samt lokal för ungdomsförbundet.
3. En val- och kampanjfond ska byggas upp
4. En driftsbudget för den politiska verksamheten ska inkludera en kanslitjänst

Utredning ska arbeta med två olika tidsperspektiv, - år 2004-2006 samt år 2007-2014

Några frågeställningar
Drift och utveckling av politisk verksamhet, fullmäktigegrupper och medlemsverksamhet
Huset som symbol för moderaterna
Kostnader för alternativa lokaler
Hur skall vi aktivera medlemmar och värva sympatisörer
Brist på aktiva medlemmar eller brist på pengar, vilket är värst ??
Kombinera kanslitjänst med fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
Fastighetsunderhåll och -reparationer
Investeringar i befintlig fastighet
Hur mycket val- och kampanjmedel behövs för Euroval 2003, EU-parlamentsval-2004, Kyrkoval 2005, Riksdagsval 2006
Fastställa storleken på val- och kampanjfonden
Försäljningskostnader- och försäljningsvärde av fastigheten
Skatter vid förvaltning och vid försäljning
Alternativa placeringar av kapitalet vid fastighetens försäljning
Risk att en lätt tillgänglig förmögenhet slösas bort.

Norrköping 2003-04-15

Päivi Johansson
Ordförande Kretsstyrelsen Moderata Samlingspartiet i Norrköping


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.