Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-30

Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget som finns i Hultsfred har flera olika verksamheter. Bl a arbetar man med selektiv rivning där byggmaterial tas tillvara för återbruk eller förädling. Företaget arbetar även med flisning av bygg och träavfall från industrier. Ett miljö- och kretsloppstänkande genomsyrar företaget och man strävar efter att minska den direkta deponeringen av avfallsprodukter i naturen.

Företaget är intresserat av att utöka sin verksamhet till att även omfatta tillverkning av pellets och briketter. Därför vill man nu undersöka vilken marknad det finns för dessa produkter. Bl a är man intresserad av att undersöka:
- Vilka kunder finns och vilken sorts produkt efterfrågas?
- Vilka material går att använda till pellets och briketter? Finns det behandlat material (som t ex innehåller färgrester mm)? som ej går att använda?
- Vilka miljöaspekter finns, nu och i framtiden?
- Kvalitetskrav?
- Subventioner, skatter?
- Tekniska krav?
- Andra krav på anläggning?

Projektets innehåll och avgränsningar kan formuleras om tillsammans med företaget.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.