Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-14

Marknadsplan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Kooperativ Utveckling Västmanland ekonomisk förening är ett av 24 Lokala Kooperativa Utvecklingscentra (LKU) som finns i Sverige. Varje LKU är en själständig juridisk enhet. Samverkan sker dock genom att alla LKU:n är medlemmar i Föreningen Kooperativ Utveckling. I detta landsomfattande nätverk med ca 100 rådgivare finns en bred erfarenhet och god kompetens i de frågor som rör det kooperativa företagandet.

Kooperativ Utveckling Västmanland har som uppdrag att:

- med utgångspunkt från den kooperativa idén stödja, utveckla
och starta kooperativa företag i Västmanland.

- ge kunskap och lyfta fram den sociala ekonomin.

- utveckla demokratin genom att stärka människors medverkan i
beslutsprocesser.


Exjobb:

Uppdraget går ut på att ta fram en övergripande marknadsplan som dessutom ska kostnadsberäknas.

· Förslag till marknadsföringsinsatser till våra
medlemsorganisationer
· Förslag till marknadsföringsinsatser till strukturen
· Förslag till marknadsföringsinsatser till allmänheten
· Tillvägagångssätt för att genomföra en attitydförändring till
olika målgrupper
· Hur arbeta upp mediakontakter
· Utveckla hemsidan och länkar till och från
· Förslag till hur hemsidan blir intressant
· Undersöka betydelsen av en gemensam logga i landet
· Undersöka vad som ska göras för att nå unga människor

I detta ingår att ta fram vad som saknas, vad behöver kompletteras, skapa nytt i pappersform. Loggans betydelse, annonsering, uppsökeri mm???

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.