Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-04

Utvärdering av ytpreparationer för proteinetstudier, i ett samarbete mellan universitet och industri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vill du vara en länk mellan ett universitet, ett nystartat företag och en etablerad läkemedelsutvecklare, med målet att färdigställa en produkt inom gränslandet mellan biosensorer, proteomik och läkemedelsutveckling? Möjligheten finns i Göteborg på Chalmers, det nystartade företaget Layerlab och läkemedelsutvecklaren Astra Zenecas utvecklingsavdelning i Mölndal.

Layerlab är ett nystartat företag som verkar inom biosensorbranschen med målet att lansera en förbrukningsvara till optiska biosensorer. Optiska biosensorer används bland annat inom läkemedelsutveckling för att studera farmakokinetik mm.

Institutionen för Kemisk fysik på Chalmers har utvecklat tekniken och kommer tillsammans med entreprenörerna i Layerlab, att ge utbildning och handledning under arbetets gång.

Målet med examensarbetet är att verifiera att tekniken fungerar för proteiner som är måltavlor vid läkemedelsutveckling. För att få tillgång till sådana proteiner har ett samarbete med AstraZeneca inletts. AstraZeneca kommer att upplåta biosensorer och ett lämpligt biologiskt system att studera. Mätningar och tester kommer att ske både på Chalmers och på plats hos AstraZeneca i Mölndal.

Vi ser gärna att du är intresserad av läkemedelsutveckling, proteomik och biosensorer. Då arbetet kommer att bedrivas i en spännande miljö som präglas av entreprenörskap med en nära kundkontakt och stor möjlighet att som exjobbare påverka Layerlabs utveckling tror vi att du är nyfiken, analytisk med förståelse för både teknik och affärer, samt uppskattar kombinationen av frihet och ansvar som arbetet i ett mindre företag innebär. Din utbildningsbakgrund kan vara bioteknik, biovetenskapliga läkemedelsprogrammet, läkemedelskemiprogrammet eller liknande.

Arbetet kan påbörjas omedelbart och omfattar 20 poäng.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.