Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-29

Corporate Social Responsibility ¿ en utmaning för organisationen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Samhällets förväntningar ökar på att företag tar ett ansvar för sin verksamhet som sträcker sig utanför de traditionella lönsamhetskraven. Det kan handla om miljöansvar, konsumentansvar, ett etiskt uppträdande mot leverantörer och kunder eller att vara en god arbetsgivare. Företag som inte tar ansvar för hur deras intressenter påverkas av deras verksamhet riskerar att få negativ publicitet och i förlängningen sämre konkurrenskraft. Företagens arbete med dessa ansvarsfrågor brukar ofta sammanfattas i begreppet ¿corporate social responsibility¿.

Vi söker någon som delar vårt intresse och engagemang, och som vill skriva en D-uppsats i ämnet Corporate Social Responsibility och företagens hantering av dessa frågor. U&W, Ununger&Wrenfelt är ett konsultföretag som stödjer våra kunder i deras affärsutveckling kring hållbarhetsfrågor, dvs miljö, hälsa och etik/sociala frågor. Vi är åtta konsulter med varierande bakgrund som tillsammans arbetar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Problem/innehåll
För att ett företag ska lyckas med ett utökat ansvarstagande mot intressenterna krävs att frågorna är fullt ut integrerade i den ordinarie affärsverksamheten. I alla beslut som kan påverka företagets intressenter måste hänsyn tas till dessa frågor. Ansvarstänkandet ska vara accepterat av alla anställda, och djupt förankrat i företagets strukturer och rutiner. Integrationsprocessen ställer stora krav på helhetstänkande, samarbete, resursutnyttjande, engagemang och kommunikation i organisationen. Ur detta perspektiv är det intressant att närmare undersöka vilka svårigheterna och framgångsfaktorerna kan vara i integrations- och förändringsarbetet kring CSR. Uppsatsens konkreta frågeställning kommer vi fram till i en gemensam diskussion.

Frågeställningen befinner sig inom områdena organisationslära och/eller strategisk affärsutveckling. Intressanta fokusområden i uppsatsen kan vara förändringsprocesser, kommunikation, företagsledning, kompetenshantering mm. Uppsatsen kan genomföras som en fallstudie, litteraturstudie eller en kombination av båda. Detta beror på uppsatsens konkreta frågeställning och ditt eget intresse.

Övrig information
Du bör ha viss förkunskap i ämnet, och vara initiativrik och självgående. Det är en fördel om du har tidigare yrkeserfarenhet. Du får gärna sitta hos oss och arbeta, men har din egen dator. Begränsade omkostnader står U&W för. U&W förbehåller sig rätten att ev använda uppsatsen i utbildnings- och kommunikations-sammanhang. Någon eller några av konsulterna på U&W fungerar som ett bollplank i processen, vid sidan av din handledare på institutionen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.