Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-13

Utvärdering av förändrad skolorganisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Grundskolans organisation i SDF Tuve-Säve förändrades 2001 från en traditionell stadieindelning till en organisation omfattande år f-5 resp. 6-9. Utvärderingen skall göras utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Frågeställningar som är intressanta i sammanhanget är bland flera:
- Hur har socialisationen av eleverna i skolår 6 påverkats av omorganisationen?
- Hur har utvecklingen i kunskapandet påverkats?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.