Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-04-20

Konvertering från Access 97 till Access 2002

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vår verksamhet består i att erbjuda främst skiduhyrningsmarknaden kompletta lösningar innefattande såväl egenutvecklad mjukvara som hårdvara.
Vi finns idag ute på 6 anläggningar i Sverige. Vi behöver uppgradera vår databas från Access 97 till Access 2002.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.