Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-09-11

Marknadsanalys, marknadsundersökning för webbaserade arkivlösningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom företag och organisationer är större delen av informationen ostrukturerad, dvs. det finns ingen gemensam struktur, regler eller terminologi för att lagra och lättare komma åt informationen.

Viktig informationen ligger ofta på lokala hårddiskar, finns på skrivbord eller i huvudet på medarbetarna.

BrisPlan TranslaTech AB i samarbete med HGP Konsult har tagit fram en databaslösning - Sandglaset, för lokal datainsamling och strukturering av webbsidor, dokument, bilder etc. Systemet gör att informationen blir lättare att hitta och dela av flera användare.

Sandglaset använder metadata baserat på Dublin Core-standarden och kan anpassas för lokala behov genom företagsspecifika metadata för t.ex. projekt, produktinformation, företagsinformation och olika ämnesområden.

Målgrupp för Sandglaset är företag och organisationer som behöver stöd vid informationsinsamling, t. ex i samband med projekt, utredningar och forskning och där informationen behöver delas.

Vi behöver hjälp med att:

Bedöma marknaden och intresset
Kartlägga och jämföra webbaserade lösningar för delad information i samband med projekt, utredningar och forskning
Bedöma copyrightfrågor kring arkiv- och bibliotekssystem

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.