Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-11

Hur påverkar raminfästningens impedans fordonets dynamik?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Den bärande strukturen på dagens tunga fordon utgörs oftast av en så kallad stegram. En förhållandevis lätt struktur som håller ihop fordonets komponenter och som kan bära mångfalt sin egen vikt. Ramen är i sig flexibel, vidare tillkommer flexibilitet i form av fästen och bussningar. Vid rörelser i chassifjädringen kommer således en del av fjädringsrörelsen att tas upp utanför fjädringselementet. Då de tunga komponenterna samverkar dynamiskt är det viktigt för Scania att redan vid förutvecklingsstadiet med hjälp av simulering kunna utvärdera tänkta lösningar och dess inverkan på fordonets dynamik.

Examensarbetet syftar till att öka förståelsen om vilken impedans fjädringselementen arbetar mot. Detta kan studeras dels analytiskt men även genom simulering av flexibla kroppar i t.ex. ADAMS. Arbetet kan delas som följande:

Beräkningar i generaliserade modala frihetsgrader kan utföras i följande steg:
1. Analytiska studier
2. Statiska beräkningar
3. Linjära beräkningar (i frekvensplanet)
4. Olinjära beräkningar (i tidsplanet)

Efter att ha fått ökad förståelse är det önskvärt att ta fram mått på dämpning för transienta ickelinjära förlopp, motsvarande relativ dämpning i det linjära fallet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.