Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-01-12

Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Radiator VVS AB är ett bygg- och serviceföretag verksamt inom VVS (Värme, Vatten, Sanitet). Bolaget arbetar inom fem olika affärsområden:
- entreprenad (nybyggnation och renovering av VVS-anläggningar
- service (service av befintliga VVS-anläggningar)
- sprinkler (brandskydd)
- industrirör (processindustri)
- fjärrvärme

Radiator har 160 anställda vid ett tiotal filialer i Mellansverige. Omsättningen är 150 MSEK och bolagets huvudkontor finns i Örebro. Bolaget grundades redan 1924 och är därmed ett av de äldsta i branschen. Styrelsen för Radiator har beslutat att genomföra en översyn av bolagets strategi. Syftet med översynen är att öka bolagets lönsamhet.

Översynen av bolagets strategi skall ske bl a genom att analysera de affärsområden där bolaget finns idag och definiera de affärsområden där bolaget skall finnas i framtiden. Viktiga frågor i den analyser är:
- Hur ser marknaden ut idag för respektive affärsomårde? (storlek, tillväxt, konkurrenter, framtidsutsikter, hot, möjligheter, styrkor och svagheter mm)
- Hur tror vi att marknaden kommer att se ut på 2-4 års sikt för respektive affärsområde? (storlek, tillväxt, konkurrenter, framtidsutsikter, hot, möjligheter, styrkor och svagheter etc)
- Vilka affärsområden skall bolaget fokusera på baserat på ovanstående annalys? Finns det närliggande affärsområden med stor potential?
- Vilken konkurrensstrategi skall användas för respektive affärsområde? Vad skapar mervärde och betalningsvilja hos våra kunder? Hur distanserar vi oss från våra konkurrenter?
- Vilken återverkan får valet av affärsstrategi för det sätt på vilket bolaget är organiserat?

Frågeställningarna kan i viss mån förändras eller kompletteras för att uppfylla de akademiska krav som ställs på ett examensarbete, ett arbete i ett företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas.

Vi ser gärna att författarna till examensarbete studerar ekonomi med inriktning mot marknadsföring, strategi eller organisation. Författarna kommer att få en god inblick i byggbranschen och närliggande områden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.