Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-10-03

Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ALMI är till för att små företag ska kunna växa.

ALMIs uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. Vi kompletterar marknadens utbud och utvecklar inte egen konsultverksamhet inom områden där det redan finns ett tillfredsställande utbud.

ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. Vår målgrupp är små och medelstora företag som vill och kan växa, nya företagare och innovatörer.

En del av vårt arbete involverar affärsutveckling med hjälp av IT, d v s hur små företag kan använda ny teknik och IT för att utvecklas och därigenom bli starkare och mer konkurrenskraftiga. I detta arbete har vi stött på en rad företag med olika affärsidéer som har valt Internet som plattform för handel och försäljning. Samtliga av dessa företag är små och har således väldigt begränsade resurser avsatta till marknadsföring.

Vi är intresserade av en djupare och mer akademisk analys kring de variabler som är av betydelse för huruvida ett litet företag ska lyckas med försäljning på nätet eller inte.

Om du tycker att detta verkar intressant så hoppas vi att du kontaktar oss för en vidare diskussion.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.