Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-04

Flera uppsatser inom ekonomi och marknadsföring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Byggnads AB Mimer är det allmännyttiga bostadsbolaget i Västerås och ett av Sveriges äldsta som bildades år 1920.

Vi är intresserade av att löpande ta emot studenter som gör små eller stora uppsatser eller exjobb inom ekonomi, redovisning administration och marknadsföring.

Vi är även intresserade av olika undersökningar som tittar på vår verksamhet ur ett socioekonomiskt perspektiv. Att t ex titta på hur ett bostadsområde fungerar. Vilka olika faktorer som påverkar t ex kultur, ohälsotal, miljö mm

Kontakta oss så berättar vi gärna mera!

http://www.mimerbygg.se/  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.