Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-10

Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sapa är en internationell industrikoncern. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför förädlade aluminiumprofiler, profilbaserade komponenter och system samt värme-växlarband i aluminium. Sapa omsätter ca 11 miljarder årligen och har 6 500 anställda i bolag över hela Europa samt i USA och Kina.

Sapa Technology i Finspång har ett 40-tal anställda. Vi är Sapa-företagens gemensamma enhet för forskning och utveckling inom aluminium. Vår breda kompetens täcker allt från smältning och gjutning, bearbetning och värmebehandling till materialegenskaper hos halvfabrikat och färdiga produkter av aluminium.

De verktyg som används vid strängpressning (extrudering, pressning) av aluminiumprofiler är normalt tillverkade av varmarbetsstål av typen AISI H11, H13 eller liknande.

Vid produktion av aluminiumprofiler är det viktigt att verktygen motstår de belastningar de utsätts för utan att deformeras plastiskt. Dessutom skall de profilskapande ytorna motstå de speciella och svåra nötningsprocesser som pågår då varmt (500-625C) aluminium glider mot stålytan. Genom att ythärda verktyg kan deras nötningsegenskaper förbättras. Detta innebär att livslängden ökar samtidigt som produktens/profilens ytor blir bättre. I regel nitreras verktygen i gas-eller saltbadsprocesser. Kväve diffunderar in i stålet och höjer hårdheten i ytskiktet. Under sin livstid kan ett verktyg omnitreras många gånger.

Avsikten med detta examensarbete är att belysa vissa praktiska aspekter/frågor som man har i samband med den normala användningen av verktyg och att förbättra vår kunskap om nitreringsprocessen, hur den bör köras och vad det är som bestämmer intervallet mellan omnitreringarna.

Utförande: I arbetet ska ingå moment av både teoretisk och praktisk natur. Modellberäkningar genomförs dels för att simulera nedbrytningsförloppet, dels för att belysa effekten av upprepade omnitreringar. Praktiska försök utförs på provbitar och med riktiga verktyg. En avsikt med dessa är att ge indata till modellberäkningarna. Arbetet ska utföras på Sapa Technology och på institutionen för Materialvetenskap, KTH. Eventuellt skulle även lämpliga institutioner på andra högskolor kunna komma i fråga. De teoretiska delarna av arbetet sker på högskola och praktiska försök utförs på Sapas anläggningar i Vetlanda och/eller i Finspång.

Kontaktperson:
Bo Bengtsson
Sapa Technology,
612 81 FINSPÅNG

e-post.Bo Bengtsson
tel: 0122-17000, direkt 0122-83230
fax: 0122-124 87  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.