Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Avledande av industriellt spillvatten

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Ferruforms verksamhet i Luleå bedrivs inom Yttervikens industriområde, cirka 3 km nordnordväst om centrala Luleå. Den produktion som bedrivs i Luleå består i första hand av tillverkning av ramartiklar, bakaxelbryggor mm för lastbilar och bussar.
Utgångsmaterialet för produktionen är i huvudsak stålplåt och smidda ämnen. Dessutom förekommer inköpta färdigtillverkande artiklar som monteras. Antalet anställda är ca 650.

En stor del av tillverkade artiklar ytbehandlas i två egna ytbehandlingsanläggningar. Ytbehandlingsprocesserna består av alkaliska tvättning, zink-mangan-fosfatering, elektrodopplackering samt pulver målning.

Sköljbad samt processvätskor från förbehandling och ED-lackering leds till ett internt reningsverk. Verket består av satsvis behandling (neutralisering, flockning och sedimentering), genomströmningsbehandling (neutralisering, flockning, lamellsedimentering) samt en avancerad slutrening i form av sandfilter, kolfilter och selektivjonbytare. Renat vatten går idag via det kommunala spillvattennätet till Luleå kommuns avloppsreningsverk.

I framtiden är det dock oklart om spillvattnet kommer att få avledas till det kommunala spillvattennätet. En utredning måste genomföras för att undersöka alternativ till dagens förfarande. I utredningen skall också ingå hur metallhalter skall kunna minskas för att uppfylla krav från kommunens reningsverk.

Målet med examensarbetet är att ta fram bästa möjliga alternativ för avledning av industriellt spillvatten från ytbehandling. Inom examensarbetet skall det ingå en utredning som uppfyller myndigheternas krav.

Förkunskaper
Examensarbetet är mest lämpat för studerande inom civilingenjörsprogrammet samhällsbyggnadsteknik eller annat program med miljöprofil. Kunskaper om VA-teknik är meriterande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.