Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-13

Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med examensarbete är att utreda hur prestanda i Web Services bäst optimeras i J2EE miljöer

Målet är att examensarbetet ska utmynna i en skriftlig rapport med metodbeskrivning, utredning, slutsats, testresultat, och kodexempel.

Bakgrund
Web Services är en teknik eller sätt att kommunicera mellan applikationer oberoende av plattform och programmeringsspråk. Fördelen är bl.a. att olika tekniker kan utnyttja varandras starka sidor samt att uppgradering och integration av delsystem lättare kan genomföras. Web Service som teknik bygger på standarder för anrop, visualisering av tjänster, transport av data m.m. så som SOAP (Simple Object Access Protocol), UDDI (Universal Description Discovery and Integration), XML (eXtensible Markup Language) och WSDL (Web Services Definition Language).

Uppgift
Examensarbetets uppgift är att först beskriva Web Services som teknik, dvs. vilka byggstenar och standarder som finns för Web Services och hur dessa fungerar i allmänhet. Huvuduppgiften är dock att utreda hur Web Services skalar och optimeras i stora och komplexa J2EE applikationer. Som grund ska examensarbetet jämföra tidsskillnaden mellan RMI- och Web Service- anrop på serversidan. Slutligen ska också olika XML-parsar som används vid Web Services jämföras och utredas. Jämförelserna ska sedan utmynna i en rapport med riktlinjer för hur Web Services ska implementeras och användas i J2EE miljöer för att uppnå bäst prestanda.

J2EE
Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) är ett tillägg till Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) och definierar hur multipla företagsapplikationer ska utvecklas och konstrueras i Java. J2EE anger även hur applikationskomponenter, Web Services, Enterprise bönor, Applets och Webkomponenter så som HTML-sidor, XML-sidor, Servlets och Java Server Pages ska samverka. Målet med J2EE är att skapa en systemoberoende, säker, mobil, plattform för flerlagerssystem med Java som programmeringsspråk.

WebLogic Server från BEA Systems är en applikationsserver som används för att kunna köra applikationer utvecklade enligt J2EE-standarden.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.