Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-11-18

Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata (Sandviken) Verifiering / Kontroll av mätsystem i elkraftanläggningar med mobil mätdator.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid verifiering av ett mätsystem i fält skriver vi idag in mätplatsdata i en fältmall. Se bilaga.
Denna mätplatsdata överförs manuellt till ett EXEL-ark i en arbetsstation (PC), som beräknar mätdata och producerar ett färdigt protokoll till kund. Denna hantering av mätplatsdata är tidsödande.

Vi skulle nu vilja överföra fältmallen till ett dataprogram i en handdator, typ cassiopeia eller liknande.

Projektbeskrivning: Skriva program till handdator för inmatning av mätplatsdata, samt överföring av data mellan handdator och arbetsstation (PC).

www.emsab.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.